Conferinţa Regională a Învăţătorilor de Şcoală Duminicală din Com. Reg. Penticostală Cluj de la Bistriţa (Biserica Sfânta Treime) – 15 oct. 2016 în imagini

Conferinţa judeţeană de tineret Cluj – 15 octombrie 2016 in imagini

Invitaţie la Conferinţa anuală a învăţătorilor de Şcoală Duminicală

Invitaţie la Conferinţa anuală a învăţătorilor de Şcoală Duminicală

din Comunitatea Regionalã Penticostalã Cluj

invitatiejpegVă invităm sâmbătă, 15 octombrie 2016, la Conferinţa anuală a învăţătorilor de Şcoală Duminicală, din cadrul Comunităţii Regionale Penticostale Cluj. Aceasta va avea loc la Biserica Penticostală “Sfânta Treime” din Bistriţa, Aleea Trandafirilor, nr. 45, începând cu ora 9:00 şi se va încheia în jurul orei 15:00. Conferința se adresează tuturor învățătorilor de Școală Duminicală din bisericile locale.

Tema conferinţei este “Rolul învãţãtorului de Școalã Duminicalã în formarea identitãţii și a caracterului creștin la copii”, iar mesajul principal va fi prezentat de pastorul Emil Meștereagã.

În cadrul conferinței veți putea participa la următoarele seminarii:

  • Temperamentul și caracterul copilului de Școalã Duminicalã
  • Jocul mai mult decât o joacã
  • Rolul abilitãţilor practice în fixarea învãţãturii biblice

Vor fi standuri cu literatură creştină. Veniţi pregătiţi!

În cadrul conferinţei se va distribui gratuit “Mărgăritarul”, revista naţională a învăţătorilor de copii din Cultul Creştin Penticostal (un exemplar pentru fiecare biserică participantă). De asemenea, va fi de vânzare și Agenda 2017 a Departamentului pentru copii din cadrul Cultului Penticostal.

La sfârşit se va servi o masã din partea bisericii gazdă.

În scopul pregătirii mapelor şi a gustării, vă rugăm să confirmaţi din timp (cel târziu în 05.10.2016) participarea la conferință.

Taxa de participare este de 20 lei/participant.

Confirmarea se va face la persoanele desemnate de către conducerea bisericii locale și anume:

Simona Rauca, tel: 0744 147 097, email: sis_tif@yahoo.com

Florentina Deuș, tel: 0747 331 207, email: deo04nefo@yahoo.com

Vă așteptăm cu drag!

Președinte, Pastor Moise Ardelean

Președinte Com. Reg. Penticostalã Cluj, Pastor Viorel Deac

Responsabil departament lucrarea cu copiii,  Samuel Cristian Muicã

Multe binecuvântari tuturor elevilor în anul şcolar 2016-2017

Departamentul de copii şi tineret al Comunității Regionale Cluj urează tuturor elevilor penticostali, şi nu numai, multă binecuvântare în noul al şcolar!

Fie ca Domnul să binecuvinteze fiecare elev/ă cu multă înțelepciune!

Conducerea Departamentul de Copii şi Tineri al CRPC

Bibliografie ,,Talantul In negot” 2017 – Clasic

Clasic: 

descarca aici in format word: bibliografia 2017

Cărțile biblice:

– clasele 2-3:     Deuteronom, I Ioan

– clasele 4-5:Deuteronom, Efeseni

– clasele 6-7:Deuteronom, Romani

– clasele 8-9:Deuteronom, Romani, I Corinteni

– clasele 10-11:Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42

– 18–25 ani:Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42

– 25+ani:         Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42

 

 

Versetelebiblice de memorat la clasic:

Clasele 2-3:

-Leviticul 19:11– Să nu furaţi, şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.

-Ieremia 29:12– Voi veţi chema, şi veţi pleca; veţi ruga, şi vă voi asculta.

-Exodul 15:3Domnuleste un războinic viteaz: NumeleLuieste Domnul.

-Matei 11:28– Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Euvă voi da odihnă.

-Psalmii 9:9Domnuleste scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.

-Isaia 12:5– Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în totpământul!“

-Ioan 6:35Isusle-a zis: „Eusunt Pâneavieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată;şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.”

-Filipeni 1:9– Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi oricepricepere,

-Galateni 6:10 – Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.

-Proverbele 15:16– Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât (de cât) o mare bogăţie, cu tulburare (turburare)!

 

Clasele 4-5:

-Leviticul 25:17– Nici unul (Niciunul) din voi să nu înşele, deci, pe aproapele lui, şi să te temi de Dumnezeultău; căci Eusunt (sînt) Domnul, Dumnezeulvostru.

-Ieremia 20:13– Cântaţi Domnului, lăudaţi peDomnul! Căci Elizbăveşte sufletul celuinenorocit din mâna celor răi.

-Luca 6:40– Ucenicul nu este mai presus (pe sus) de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fica învăţătorul lui.

-Iov 11:13– Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile (mînile) spre El.

-2 Tesaloniceni 3:3 – Credincios este Domnul: Elvă va întări şi vă va păzi de cel rău.

-1 Timotei 4:7– Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.

-Coloseni 3:15– Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, săstăpânească în inimile voastre, şifiţi recunoscători.

-Evrei 11:3– Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântullui Dumnezeu, aşacă tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care (cari) se văd.

-Psalmii 65:1– Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion, şi împlinite vor fi juruinţelecare (cari)Ţi-au fost făcute.

-Proverbele 16:7– Când sunt (sînt) plăcute Domnuluicăile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşiilui.

 

Clasele 6-7:

-1 Timotei 1:15– O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „HristosIsusa venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi“ dintre care (cari) cel dintâi sunt (sînt) eu.

-Isaia 43:25Eu, Euîţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mivoi mai aduce aminte depăcatele tale.

-Matei 28:19– Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în NumeleTatăluişi al Fiuluişi al SfântuluiDuh.

-2 Corinteni 2:14– Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Luide biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţeiLui.

-Iacov 1:22– Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri.

-Luca 19:38– Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul(împăratul) care vine în NumeleDomnului! Paceîn cer, şi slavă în locurile prea înalte!“

-Filipeni 2:4– Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

-Coloseni 3:1– Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus,unde Hristosşade la dreapta lui Dumnezeu.

-Psalmii 89:1– Voi cânta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cugura mea, credincioşia Ta.

-Proverbele 8:11– Căci înţelepciuneapreţuieşte mai mult decât (de cît) mărgăritarele, şi nici un lucrude preţ nu se poate asemui cu ea.

 

Clasele 8-9:

Marcu 11:24– De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţişi primit, şi-l veţi avea.

Matei 12:36– Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor,pe care-l vor fi rostit.

Luca 6:45– Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoatelucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

Ioan 15:16– Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Euv-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţişi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la (dela) Tatăl, înNumeleMeu, să vă dea.

2 Timotei 2:24– Şi robul Domnuluinu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare săînveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,

Iacov 1:12– Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce (dupăce) a fost găsit bun, va primi cununavieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeucelor ce-Liubesc.

-Filipeni 3:20– Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şiaşteptăm ca mântuitor (Mântuitor) peDomnulIsusHristos.

Coloseni 3:3– Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristosîn Dumnezeu.

Psalmii 86:15– Dar Tu, Doamne, Tueşti un Dumnezeuîndurător şi milostiv, îndelungrăbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.

-Proverbele 13:22– Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt (sînt) păstrate pentru cel neprihănit.

 

 

Clasele 10-11:

-2 Corinteni 5:21– Pe Celce n-a cunoscut nici un (niciun) păcat, ElL-a făcut păcat pentru noi, ca noisă fim neprihănirea lui Dumnezeuîn El.

-Plângerile lui Ieremia 3:22-23– BunătăţileDomnuluinu s-au sfârşit, îndurările Luinu sunt (sînt) la capăt, cise înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Taeste atât de mare!

-Matei 25:13– Veghiaţi, deci (dar), căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiulomului.

-Luca 8:17– Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nuva fi cunoscut şi nu va veni la lumină.

-2 Timotei 2:22 –Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnuldintr-o inimă curată.

-1 Petru 5:5– Tot aşaşi voi, tinerilor, fiţisupuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, săfiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeustă împotriva celor mândri, dar celor smeriţile dă har.“

-Coloseni 3:4 –Când se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreunăcu Elîn slavă.

-Apocalipsa 22:14– Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi săintre pe porţi în cetate!

-Psalmii 95:7 –Căci Eleste Dumnezeulnostru, şi noi suntem (sîntem) poporul păşuneiLui, turma pecare o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi glasul Lui!

-Proverbele 16:8– Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strîmbătate.

 

18-25 ani:

-Galateni 6:8 – Cine samănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea;dar cine samănă în Duhul, va secera din Duhulviaţaveşnică (vecinică).

-Isaia 61:1 –DuhulDomnuluiDumnezeueste peste Mine, căci DomnulM-a uns să aducveşti bune celor nenorociţi: ElM-a trimis (trimes) să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestescrobilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea;

-Iacov 1:21 –De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cublândeţă Cuvântulsădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

-1 Petru 1:17– Şi dacă chemaţi ca Tatăpe Celce judecă fără părtinire pe fiecare după faptelelui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;

-Matei 6:26 –Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici nustrâng nimic în grînare; şitotuşi (totuș)Tatălvostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi(sînteți) voi cumult mai de preţ decât ele?

-1 Timotei 6:12– Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţaveşnică(vecinică) la care ai fostchemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor Martori (marturi).

-Apocalipsa 22:17– Şi Duhulşi Mireasa zic: „Vino!“ Şi cine aude, să zică: „Vino!“ Şi celuice (celuice) îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!

-Faptele Apostolilor 26:17-18– Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor,la care (cari) te trimit (trimet), ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la (dela) întuneric (întunerec) la lumină, şi de sub(supt) puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şimoştenirea împreună cu cei sfinţiţi.“

-Psalmii 40:5 –Doamne, Dumnezeule, multe sunt (sînt) minunile şi planurile Talepentru mine:nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărullor este prea mare ca să le povestesc.

-Proverbele 15:17– Mai bine un prînz de verdeţuri, şi dragoste, decât (de cît) un bou îngrăşat, şi ură.

 

 

 

 

25+ani:

-Matei 5:19 –Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţape oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi vaînvăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

-Ioan 6:54– Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţaveşnică (vecinică); şiEuîl voiînvia în ziua de apoi.

-1 Regi 8:23 –şi a zis: „Doamne, Dumnezeullui Israel! Nu este Dumnezeuca Tine, nici susîn ceruri, nici jos pe pământ: Tuţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care (cari) umblăînaintea Tadin toată inima lor!

-1 Petru 3:12 –Căci ochii Domnuluisunt (sînt) peste cei neprihăniţi, şi urechile Luiiau aminte larugăciunile lor. Dar Faţa Domnuluieste împotriva celor ce fac răul.“

-Filipeni 3:21 –Elva schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupuluislavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şisupune toate lucrurile.

-1 Timotei 4:1-2 –Dar Duhulspune lămurit că, în vremurile (vremile) din urmă, unii se vor lepădade credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi defăţărnicia unor oameni care (cari) vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul (ferul)roşu (roș) în însuşi(însuș) cugetul lor.

-Apocalipsa 22:16 –Eu, Isus, am trimis (trimes) pe îngerul Meusă vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eusunt (sînt) Rădăcina şiSămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.“

-Psalmii 50:23 –Cine aduce mulţumiri (mulțămiri), ca jertfă, acela proslăveşte, şi celui ce vegheazăasupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

-Proverbele 22:15 – Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi deel.

-Proverbele 10:22 –Binecuvântarea Domnuluiîmbogăţeşte, şi Elnu lasă să fie urmată de niciun (nici un) necaz.

Bibliografie ,,Talantul in negot” 2017 – Memorare

Memorare:

Apocalipsa capitolul 1,2.3,20 (86 versete)

descarca aici in format word: Apocalipsa 1

Apocalipsa 1:1 Descoperirea lui Isus Hristos pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care (cari) au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan,

2 care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut.

3 Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

4 Ioan, către cele şapte Biserici, care (cari) sunt (sînt) în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care (cari) stau înaintea scaunului Său de domnie,

5 şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi-născut (întâi născut) din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,

6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

8 „Eu sunt (sînt) Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

9 Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt (sînt) părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.

10 În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe.

11 care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o (trimete-o) celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.”

12 M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice din aur.

13 Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice pe cineva, care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins la piept cu un brâu din (de) aur.

14 Capul şi părul Lui erau albe ca lîna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;

15 picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.

16 În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în toată puterea lui.

17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt (sînt) Cel dintâi şi Cel de pe urmă,

18 Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt (sînt) viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

19 Scrie, deci (dar), lucrurile pe care (cari) le-ai văzut, lucrurile care (cari) sunt (sînt) şi cele care (cari) au să fie după ele.

20 Taina celor şapte stele pe care (cari) le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice din (de) aur: cele şapte stele sunt (sînt) îngerii celor şapte Biserici; şi cele şapte sfeşnice, sunt (sînt) şapte Biserici.

2:1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice din (de) aur:

2 „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt (sînt) apostoli şi nu sunt (sînt), şi i-ai găsit mincinoşi.

3 Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.

4 Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.

5 Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

6 Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor pe care (cari) şi Eu le urăsc.

7 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

8 Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:

9 „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că sunt (sînt) Iudei şi nu sunt (sînt), ci sunt (sînt) o sinagogă a Satanei.

10 Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”

11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”

12 Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:

13 „Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, Martorul (marturul) Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.

14 Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care (cari) ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, şi să se dedea la curvie.

15 Tot aşa, şi tu ai cîţiva cari, de asemenea (deasemenea), ţin învăţătura Nicolaiţilor pe care Eu o urăsc.

16 Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând, şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.”

17 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce (Celuice) va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”

18 Îngerului Bisericii din Tiatira, scrie-i: „Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, şi ale cărui picioare sunt (sînt) ca arama aprinsă:

19 „Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe (depe) urmă, că sunt (sînt) mai multe decât cele dintâi.

20 Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.

21 I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!

22 Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit (trimet) un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.

23 Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că „Eu sunt (sînt) Cel ce cercetez rinichii (rărunchii) şi inima”: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.

24 Vouă, însă, tuturor celorlalţi din Tiatira, care (cari) nu aveţi învăţătura aceasta, şi n-aţi cunoscut „adâncimile Satanei” cum le numesc ei, vă zic: „Nu pun peste voi altă greutate.

25 Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni!

26 Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri.

27 Le va cârmui cu un toiag din fier (fer), şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la (dela) Tatăl Meu.

28 Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.”

29 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

3:1 „Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.

2 Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.

3 Adu-ţi aminte, deci (dar), cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.

4 Totuşi (Totuș) ai în Sardes câteva nume, care (cari) nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt (sînt) vrednici.

5 Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”

6 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

7 Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce (Celce) ţine cheia lui David, Cel ce (Celce) deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce (Celce) închide, şi nimeni nu va deschide:

8 „Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu.

9 Iată că îţi dau din cei ce (ceice) sunt (sînt) în sinagoga Satanei, care (cari) zic că sunt (sînt) Iudei şi nu sunt (sînt), ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.

10 Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.

11 Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

12 Pe cel ce (celce) va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la (dela) Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.

13 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

14 Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce (Celce) este Amin, Martorul (Marturul) credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:

15 „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!

16 Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

17 Pentru că (Pentrucă) zici: „Sunt (Sînt) bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

18 te sfătuiesc să cumperi de la (dela) Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie (doftorie) pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i (cari-i) iubesc. Fii plin de râvnă, deci (dar), şi pocăieşte-te!

20 Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu (Meu) şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

21 Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

22 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

20:1 Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.

2 El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.

3 L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.

4 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce (celorce) au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce (celorce) li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce (celorce) nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.

5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.

6 Fericiţi şi sfinţi sunt (sînt) cei ce (ceice) au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o (nicio) putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

7 Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat (deslegat);

8 şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care (cari) sunt (sînt) în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.

9 Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.

10 Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.

11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce (Celce) şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.

12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.

13 Marea a dat înapoi pe morţii care (cari) erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care (cari) erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.

14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

15 Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.
sursa: http://scoala-duminicala.ro/?p=4806

Conferinţa judeţeană de tineret cu tema: ÎN BISERICĂ: SPECTATOR sau SLUJITOR?

Afis_confe_A2_v4Departamentul de Tineret al Comunităţii Regionale Penticostale Cluj

organizează

Conferinţa judeţeană de tineret  – Cluj cu tema:

ÎN BISERICĂ: SPECTATOR sau SLUJITOR?

Locatia: Biserica Penticostală “Betania” din Cluj-Napoca (str. Henri Barbusse nr. 63-69)

Data:  Sâmbătă, 15 octombrie 2016

Ora: 18:00

Invitaţi:  Borca Iosif  (mesaj biblic)

            Lela David (cântare)

La conferinţă sunt invitaţi toţi tinerii şi adolescenţii din cadrul judeţului Cluj, şi nu numai!

 

 

Faza Internaţională a Concursului Talantul în Negoţ: 12-14 august 2016 la Biserica Penticostală Betania din Satu Mare

Tuturor concurenţilor calificaţi la faza internaţională le dorim mult succes şi fie ca Domnul să-i învăluie cu înţelepciunea Sa atât pentru acest concurs, cât şi pe tot parcursul vieţii lor.

Etapa internaţională din perioada 12-14 august 2016 va avea loc la Biserica Penticostală Betania din Satu Mare (str. Cloşca nr. 50).

Înscrierile se vor putea realiza de vineri, 12 august 2016, după ora 18:00 la sediul bisericii.

Fie ca Domnul să vă binecuvânteze şi munca voastră să fie răsplătită!

Cu respect şi preţuire,

Conducerea Departamentul de Copii şi Tineret al CRPC

Pregătit să Te laud! la Biserica nr. 1 (Carpați)

Corul Laudate Dominum poposeşte şi în oraşul Cluj-Napoca în cadrul Turneului „Pregătit să Te laud!” la Biserica Penticostală nr. 1 (str. Carpați), Vineri, 29 iulie 2016, ora 19:00.

Sunt invitați la acest eveniment toți tinerii clujeni, şi nu numai!IMG-20160721-WA0033

Pastorul Gicu Stan a plecat acasă la Domnul!

gicuLa 17 iulie 2016 a trecut la Domnul fratele Gicu Stan, pastorul Bisericii Penticostale Betel Zorilor, din Cluj-Napoca.

„Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.” (Filipeni 1:20-21)

Slujbele de priveghi vor fi luni și marți de la orele 18:00, iar serviciul de înmormântare va fi miercuri la ora 12:00 la Biserica Betel Zorilor.

Transmisia LIVE a serviciilor de priveghi și înmormântare a fratelui GICU STAN
poate fi urmărită pe linkul de mai jos:
http://revedere.org/

http://www.betelzorilor.com/